top of page
Author: WATANABE
เขาได้รับอาจารย์ที่ผ่านการรับรองจากดอกไม้กดสีน้ำและนักการศึกษาของ Luxel และมีประสบการณ์ในกิจกรรมการสอน เช่น การสาธิตในอีเวนต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเล็บ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมาย
bottom of page